INFORMACIÓN SOBRE A INSCRIPCIÓN

A inscripción formalizarase cumplimentando o formulario de inscripción e aboando mensualmente a cantidad correspondiente á opción seleccionada. Ademáis deberase aboar unha cuota de matrícula. Ademáis cá cuota mensual vai incluído un seguro de accidentes.

  • Matrícula: 55 € (anual) - Os alumnos que xa dipoñan do kit oficial de ropa de Es.Port (chubasqueiro, pantalón e sudadera) poden acollerse á matrícula reducida de 15€.

  • 1 día semanal: 40 € (mes)

  • 2 días semanaís: 65 € (mes)
(*)No caso de ser menor de idade deberáse ademáis adxuntar unha autorización paterna.

A inscripción á escola inclúe:

  • Participación nas sesións de adestramento (1 ou 2 semanaís según a opción elexida).

  • Material de adestramento específico da escola: pantalón, sudadera e chuvasqueiro da marca de porteiros Uhlsport. Será obligatoria a uniformidad da escola ns sesións de adestramento.

  • Seguro de accidentes.

IMPORTANTE: No caso de causar baixa na escola, deberá notificarse, a efecto de cancelación da cuota mensual.

Organizan:
ESPORT
Sporting Cambre
Colaboran:
Deputación da Coruña
Cabreiroá
Clave Xestoría Tributaria
Concello de Cambre