Aviso:  Inscripción aberta!!!. Inicios dos adestramentos na primeira semana de Outubro

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Se enviará un correo electrónico con el protocolo anti-covid que se va a llevar a cabo y que será de obligado cumplimiento.

Datos do porteiro
-- (día-mes-ano)
Datos de contacto
Datos de adestramento
Luns Martes Luns e Martes
Tipo de matrícula *:
55€ - Todo (seguro + pack de roupa + clases)
15€ - Sen ropa (alumnos que xa dispoñan do kit obligatorio EsPort e non necesiten renovala)
Autorización  (encher no caso de menores de idade)
Eu, , Pai/Nai Tutor, autorizo a

, a que formalice a súa inscrición como integrante da escola de porteiros do Club Deportivo EsPort.
Os datos marcados con * son obrigatorios
Organizan:
ESPORT
Sporting Cambre
Colaboran:
Deputación da Coruña
Cabreiroá
Clave Xestoría Tributaria
Concello de Cambre